Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Hartelijk welkom bij de Protestantse Gemeente van Hooge Zwaluwe

Op deze pagina kunt U alles vinden over de Protestantse Gemeente van Hooge Zwaluwe

Naar de kerk per 1 juli 2020 We mogen weer naar de kerk, maar het zal wel wat anders gaan als dat we gewend waren. De Kerkenraad heeft een gebruikersplan opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen die we via de PKN gekregen hebben. Het volledige plan is in de kerk aanwezig en op de website te lezen. De belangrijkste punten hebben we voor u op een rijtje gezet. Maar het aller belangrijkste is dat u de punten van het RIVM in acht neemt, als u met klachten naar de kerk komt dan zijn wij genoodzaakt om u terug te sturen. Wij hopen te kunnen rekenen op u begrip en medewerking. Klik hier voor het gebruikersplan.

Kerkgebouw:
Raadhuisstraat 3
4927AM Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe behoort tot de gemeente Drimmelen (NB)
Gelegen 13 km ten Noorden van Breda


Grotere kaart weergeven

Via A27 of A16 naar A59 richting Made, afslag Hooge Zwaluwe

Betalingen


Kerkvoogdij NL37 INGB 0001 0897 31
Kerkvoogdij NL89 RABO 0126 7159 55
Diakonie NL64 RABO 0126 7060 26
Kerkblad NL95 INGB 0002 0081 50
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24
Verwarmingsfonds NL88 RABO 0126 7215 99
Begraafplaats NL19 RABO 0126 7215 80
De Rank NL90 RABO 0126 7053 64

Organisatie

Pastoraal werker Mevrouw G.Q. Aanen-de Vries A 39
2975 BB Ottoland
griselda.aanen@planet.nl
0184 642423 / 06 36284491
Voorzitter kerkenraad Dhr. A. Broere 0168-484447
Contact adres / scribaat Mw. A.D. van Dijk-Vos Vogelstraat 18
4927BL Hooge Zwaluwe
scriba.pkn.hz@gmail.com
0168-483016
Abonnementen kerkblad,
ledenadministratie
Mw. P.N.M. van Dijk - van Nederpelt leden.pkn.hz@gmail.com
076-5931030
Familiedienstcommissie Mw. G. v.d. Hout - Verwater familiedienst.pkn.hz@gmail.com
0168-484596
Zondagsschoolleiding Mw. A.D. van Dijk-Vos scriba.pkn.hz@gmail.com
0168-483016
Lijstertjes Mw. P.N.M. van Dijk - van Nederpelt lijstertjes.pkn.hz@gmail.com
076-5931030
Kinderclub Mw. L. van den Hout - Otte kinderclub.pkn.hz@gmail.com
0168-484530
4YOU Mw. N. Otte 4you.pkn.hz@gmail.com
06-83323642
Koster Dhr. F. Bijl Onderstraat 23
4927AR Hooge Zwaluwe
0168-483384
Organisten Dhr. E. Tienkamp
Dhr. G. Vos
Mw. M. de Man - Verwol
0168-482425
0168-482363
0168-484460
Contactpersoon uitvaartdiensten en begrafenissen Dhr. L. v.d. Hout 0168-484530
Beheerder begraafplaats Dhr. B. Baggerman 0168-483566
Secretaris commissie kerkgebouw Mw. J. Hop 0168-483104
Redactie kerkblad Dhr. H. van Dorst Zoutendijk 18
4927 AT Hooge Zwaluwe
redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com
Webmaster webmaster@protestants-hooge-zwaluwe.nl