Banken en stoelen (2)

 

Home
Omhoog
Banken en stoelen(3)

Uit de 'Oude Doos', Kerkblad mei 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

DE BANKEN EN STOELEN 

IN DE 

KERK VAN HOOGE ZWALUWE


Veiling van banken en stoelen

Op dinsdag 24 november 1778 werd in de vergadering van de Raade en Rekeninge van zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau een brief van baljuw, schepenen en secretaris van de heerlijkheden Hooge en Lage Zwaluwe besproken. Het was een breedvoerig verslag van een door de kerkmeesters gehouden veiling van de vaste banken en stoelen in de kerk van Hooge Zwaluwe, evenals van de losse stoelen en de zitplaatsen van de vrouwen.

De veiling vond plaats uit kracht van het Reglement opde Directie en Gerechtigheeden der Kerken van de Hooge en Laage Swaluwe in dato 4e october 1776 en ingevolge des Raads Resolutie in dato 14 october, onder het voorbehoud van nadere orders van de Raad van de prins van Oranje en de goedkeuring en bekrachtiging door voornoemde Raad. De kerkmeesters hadden er een specificatie aan toegevoegd van de betaalde en gedeeltelijk nog te betalen kosten voor reparaties aan de kerk en voor het maken van de nieuwe banken en stoelen. Verder meldden de kerkmeesters dat zij de banken en stoelen voortaan niet meer in het openbaar wilden veilen. In plaats daarvan stelden zij voor om degenen die dat wilden het recht te geven voor een vastgesteld bedrag een bepaalde bank of stoel in de kerk te gebruiken. De Raad van de Prins ging in principe akkoord met dit plan.


Geen goedkeuring voor de veiling

Bij de veiling werden de losse stoelen en zitplaatsen voor verschillende prijzen geveild. Omdat de Raad het eerlijker vond om dat voor een vast bedrag te doen werd de uitkomst van deze veiling niet goedgekeurd. Men moest de veiling als niet gehouden beschouwen. De baljuw en regenten van de beide heerlijkheden kregen een volmacht om de nieuwe orders van de Raad voor het verkrijgen van de banken en zitplaatsen aan de bieders mede te delen en hen voor het uitgebrachte bod te bedanken. Er werd duidelijk vastgesteld voor welke bedragen de banken en stoelen verkregen konden worden en welke banken gereserveerd waren voor de stadsbestuurders en notabelen. Om dit nog verder te verduidelijken werd een fraaie plattegrond van de kerk vervaardigd. In de volgende aflevering zullen we deze plattegrond en de voor de getoonde banken en stoelen geldende tarieven bespreken.


 

(Wordt vervolgd)

Matti Herben en Ada Peele, 
Hooge Zwaluwe, 13 mei 2009

 

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe