Pruisische koning ... (3)

 

Home
Omhoog
Pruisische koning ... (4)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad mei 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

PRUISISCHE KONING BENOEMT

ZWALUWSE PREDIKANT

 

In de vorige aflevering lazen we dat de Zwaluwse predikant Wilhelmus Henricus Troijen in 1732 een brief naar de Pruisische koning schreef waarin hij hem berichtte dat hij ziek was. Hij verzocht koning Frederik Willem I om zijn neef Samuel Hoeufft als zijn opvolger te benoemen. Met betrekking tot deze benoeming ontving de Pruisische koning nog twee andere verzoeken.

 

 

Het paleis van de Pruisische koning in Potsdam.

 

Proponent Muls uit Gorkum

Van Hoey, burgemeester van Gorkum, had aan J. van Assendelft verzocht om aan de Nederlandse gezant aan het Pruisische hof Van Reede te schrijven of hij niet iets kon doen ten gunste van een zekere Muls, een proponent uit Gorkum. Wanneer Van Reede dit zou willen doen dan zou dat voor hem …een seer sensibel plaisir sijn maer oock mijn credit in die stadt doen rijsen…. Muls was bekwaam, hij had een goed humeur en ook zijn gedrag was goed. Van Reede had blijkbaar met succes zijn voorspraak bij de Pruisische koning gedaan. De Pruisische geheime raad en gezant in Nederland Masch had opdracht gekregen om Muls bij de vacature van een predikant te begunstigen en Masch zou hier goed op toezien. Hij verzocht Van Assendelft om hem als eerste te informeren wanneer predikant Troijen zijn functie zou neerleggen. Van Assendelft had toegezegd dit te doen en proponent Muls hiervan in kennis te stellen welkers post het nu sal sijn om den ouden predicant tot des selfs desistantie te presseren. Om de heer Van Hoey en Van Assendelft een plezier te doen had de Zwaluwse baljuw Gerard van Leeuwen, die ook burgemeester van Gorkum was, zich tot Van Reede gericht om hem te verzoeken om indien mogelijk proponent Muls tot predikant te laten benoemen.

 

Proponent Ampzink

Proponent Ampzink, die de huidige predikant Troijen tijdens zijn ziekte verving, werd door krijgs- en domeinraad Bresser, die in die tijd in Hooge Zwaluwe verbleef, naar voren geschoven. Bresser had blijkbaar aan de voormalige stadhouder van Zwaluwe, Daniel van Bodegem, geschreven dat hij honderd pistolen kreeg als hij het zo kon regelen dat Ampzink tot predikant op de Zwaluwe beroepen werd.  Bresser had diverse schepenen gedreigd dat wanneer zij er niet voor zorgden dat het beroep van Ampzink doorging hij het haar in de oogen soude doen druijpen.

 

(Wordt vervolgd).

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 15 april 2008

 

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe