Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe

Graag blijven we als kerk van u op de hoogte. Of u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt, u of uw familie kunt dit melden bij de voorzitter van de kerkenraad.

Bij ernstige ziekte wordt de familie verzocht contact op te nemen met de voorzitter van de kerkenraad of de voorganger zelf.