NH gemeente tijdens WOII

 

Home
Omhoog
NH gemeente tijdens WOII(2)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad mei 2006).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (1)

Inleiding 

Op 10 mei 1940 overstroomden Duitse troepen Nederland. Ons land werd al snel bezet. Ondanks deze bezetting ging het alledaagse leven in Nederland door, ook in Hooge Zwaluwe. De kerkvoogden en notabelen kwamen weer in vergadering bijeen, hoewel de eerstvolgende vergadering van kerkvoogden en notabelen, nadat Nederland was bezet door de Duitsers, pas op donderdag 14 november 1940 werd gehouden.

De bouw van Duitse barakken bij de kerk 

Bij de rondvraag werden verschillende kwesties besproken, waaronder de bouw van barakken voor de Duitse Wehrmacht op circa 40 meter afstand van de kerk. Men was bang dat hierdoor het gevaar voor oorlogsschade aan de kerk zou toenemen. De kerkvoogden en notabelen vonden dat zij ook in deze hun plicht moesten kennen. Aan de secretaries-kerkvoogd werd opgedragen zo spoedig mogelijk een brief naar Stormbrand, de verzekeringscommissie van de vereniging van kerkvoogdijen, te sturen om nadere inlichtingen in te winnen over een eventuele molest-verzekering.

Wijziging van het reglement op de zitplaatsen 

Ook werden een aantal brieven van dominee Hulst behandeld. Zo schreef de predikant over moeilijkheden met nalatige huurders van zitplaatsen. Deze huurders hadden tegen de predikant beweerd dat zij niet naar de kerk konden omdat zij daar niet over een eigen zitplaats beschikten. Reden voor de predikant een wijziging van het reglement op de zitplaatsen voor te stellen. Uiteraard waren de kerkvoogden en notabelen goed bekend met deze problematiek, maar zij geloofden niet dat een gewijzigd reglement veel succes zou opleveren. Zij waren van mening dat een reglement voor goede betalers eigenlijk niet nodig was, terwijl voor trage en nalatige betalers zo'n reglement weinig kracht had. Men trok de conclusie dat men tenslotte afhankelijk was van de goede wil van de mensen.

Nieuwe gezangborden 

De predikant zou ook gaarne zien dat de huidige gezangborden werden vervangen door nieuwe borden die bij het interieur pasten. Kerkvoogden en notabelen hadden hiertegen geen bezwaar, maar zij stelden voor deze uitgave voor min of meer luxe zaken niet te doen uit de gewone kas, maar hiervoor een collecte te houden bij een bijzondere gelegenheid, zoals een huwelijk. Dit werd in andere gemeenten ook gedaan.

Rode loper in de kerk 

Een opmerkelijk voorstel van dominee Hulst was of het niet wenselijk zou zijn in de kerk een rode loper aan te brengen. Dit ondervond echter weinig bijval.

(Wordt vervolgd)
Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 22 april 2006

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe