Valse handtekeningen

 

Home
Omhoog
Valse handtekeningen(slot)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad november 2004).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Valse handtekeningen(1).

Op 2 maart 1925 werd tijdens de vergadering van kerkvoogden en notabelen een opmerkelijk probleem besproken. Door de kerkvoogden werd de gevoerde correspondentie overgelegd met de betrokken besturen over de rijkssubsidie over 1923, waaruit bleek dat hetzelve is toegestaan en uitbetaald op designatie welke onderteekend is door de beide kerkvoogden. voor ontvangst. Dit was voor hen een duistere zaak. Kerkvoogd Leest kon zich niet herinneren ooit iets te hebben ontvangen en kerkvoogd Den Boer was zich er niet van bewust te hebben getekend. Het probleem was dat de subsidie niet was ontvangen, maar dat er wel een ontvangstbewijs door beide kerkvoogden zou zijn getekend.

Voor Leest was het geen probleem: zal eerst genoemde hierin toch berusten en het als te hebben ontvangen blijven beschouwen. De zaak schijnt hiermee afgedaan te zijn, maar tijdens de vergadering van 10 maart 1925 vroeg notabel J. van Es Vogel aan de kerkvoogden om zichzelf te gaan overtuigen bij de Rekenkamer te Den Haag of hun handtekeningen echt waren. Van Es Vogel was van mening dat deze zaak alsnog opheldering behoefde. Ofschoon men niet overtuigd was dat dit afdoende was om de onechtheid te kunnen bewijzen, werd toch besloten om beide kerkvoogden op kosten van de kerkvoogdij naar de Rekenkamer in Den Haag te laten gaan om daarna hunne houding naar bevinding vast te stellen

Volgens de twee kerkvoogden waren de handtekeningen vermoedelijk vals. Er volgde een breede gedachtenwisseling, wat nu dient te gebeuren. Tenslotte werd besloten de officier van justitie te Breda van deze affaire in kennis te stellen.

Tijdens de vergadering van 16 april 1925 vertelde kerkvoogd Den Boer zijn collega Leest te hebben ontraden om tot aangifte over te gaan vanwege de grote moeilijkheden die hieruit konden voortvloeien en ook met het oog op zijn gevorderde leeftijd. Zelf had hij tegen de aangifte bezwaar omdat hij in zaken zit en het zich laat aanzien zulks haat en nijd in de gemeente zal verwekken, waarvan ten slotte de zieke menschen de dupe worden. Een en ander werd daarop nogmaals uitvoerig besproken, maar men vond dat er onder de gegeven omstandigheden geen andere weg openstond dan om aangifte te doen. Dit zou men a.s. dinsdag gaan doen. Hoe zou dit aflopen? In de volgende aflevering hoop ik u hierover meer te kunnen vertellen.

 

Ada Peele, 
Hooge Zwaluwe 24.10.2004

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe