Banken en stoelen (6)

 

Home
Omhoog
Voorwaarden Zitplaatsen

Uit de 'Oude Doos', Kerkblad november 2009).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De kerkmeesters hadden bij hun schrijven aan de Raade en Rekeninge van zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau een specificatie gevoegd van de al betaalde en gedeeltelijk nog te betalen kosten voor reparaties aan de kerk en voor het maken van de nieuwe banken en stoelen. Over de bekostiging daarvan nam de raad van de prins in 1778 het volgende besluit.

Preekstoel en orgel vůůr de brand van 1911.

De baljuw en andere regenten van Hooge en Lage Zwaluwe werden geautoriseerd om ten behoeve van de al uitgevoerde reparaties en vernieuwingen aan de kerk van Hooge Zwaluwe, alsook voor de nog te maken banken en stoelen, zonder rente uit de gemeentekas of dorpsfinanciŽn aan de kerk een bedrag van 1.200 gulden te lenen.

In de tweede plaats werd de rentmeester van de heerlijkheden Hooge en Lage Zwaluwe geautoriseerd om naast de al eerder betaalde 3.900 gulden uit de domeinkas zonder rente aan de kerk te lenen zo veel penningen als men te kort kwam, na aftrek van:

1) de bij de rentmeester van de kerk in kas zijnde gelden;
2) de te ontvangen recognitiŽn van de banken en stoelen;
3) de eerder genoemde 1.200 gulden.

 

Behalve het uitvoeren van reparaties en het maken van nieuwe banken en stoelen was men ook van plan om de kerkvloer bij de banken met Leidse of Woerdense vloertegels te bedekken (zie bijgaand fragment van de plattegrond).

Matti Herben en Ada Peele,
Hooge Zwaluwe, 20 oktober 2009

 


 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe