Banken en stoelen (5)

 

Home
Omhoog
Banken en stoelen (6)

Uit de 'Oude Doos', Kerkblad oktober 2009).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

In de vorige twee afleveringen hebben we gezien wie er in 1778 gereserveerde banken hadden en waar in de kerk die banken stonden. Voor de gereserveerde banken betaalde men veelal geen of slechts een vrijwillige recognitie. Voor de andere banken en stoelen moest een recognitie worden betaald bij de verkrijging en daarnaast een jaarlijks bedrag als bank- of stoelgeld.

 

Men bood degenen die een bod hadden uitgebracht tijdens de eerdere veiling van de banken en stoelen de mogelijkheid om alsnog de bank of stoel waarop men geboden had te verkrijgen voor de in het reglement van 1778 vastgestelde tarieven. Zoals we in de eerste aflevering lazen was die veiling door de Raad van de Prins van Oranje nietig verklaard. De begeving van de banken en stoelen werd gedaan door twee kerkmeesters, de baljuw en de rentmeester.

De bij de verkrijging te betalen recognitie bedroeg:

-zes gulden voor iedere zitplaats in de banken aan weerszijden van de preekstoel, die op de plattegrond zijn aangegeven met de letters V, W, X en Y.

-vijf gulden voor ieder zitplaats in de banken op de plattegrond aangeduid met de letters M, N, O, P, Q, R, S, T en U.

-vier gulden voor ieder zitplaats in de vier banken aangeduid met de letters G, H, K en L.

-twee gulden voor iedere losse stoel in de twee vakken C-C in het midden van de kerk, die op de plattegrond vrouwe stoelen worden genoemd en blijkbaar bedoeld waren voor de vrouwelijke gemeenteleden.

 

De betaling van de recognitie moest plaatsvinden binnen vier weken na het verkrijgen van de desbetreffende bank. Bovendien betaalde men als bank- of stoelgeld voor iedere zitplaats in een vaste bank 1 gulden en voor iedere losse of vrouwenzitplaats 10 stuivers.

 

Buiten begeving bleven de gemene mans banken aan weerszijden van het portaal (op de plattegrond aangeduid met A-A en B-B) en de twee achterste rijen van de vrouwe stoelen. Deze waren bestemd voor de onvermogende en arme gemeenteleden.

 

 

(Wordt vervolgd)

Matti Herben en Ada Peele,
Hooge Zwaluwe, 14 september 2009


 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe