Banken en stoelen (4)

 

Home
Omhoog
Banken en stoelen (5)

 

 

Uit de 'Oude Doos', Kerkblad mei 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

DE BANKEN EN STOELEN IN DE KERK VAN HOOGE ZWALUWE


In de vorige aflevering zagen we dat Pieter Ardonne, de weduwe van Nicolaas Silvius en de kerkenraadsleden gereserveerde banken hadden naast de preekstoel. De preekstoel stond toen (1778) op de plaats waar nu de ingang van de kerk is. De voordeur bevond zich aan de kant van het pad dat is gelegen tussen de kerk en het voormalige gemeentehuis. Tegenover de preekstoel stonden in die tijd negen banken waarvan er zes gereserveerd waren. Deze banken worden op de aan het reglement toegevoegde plattegrond van de kerk aangeduid met de letters C t/m F, H en J.

Volgens het reglement was bank C gereserveerd voor de baljuw, de rentmeester en de secretaris, bank F voor de schepenen van de Hooge Zwaluwe en bank J voor de schepenen van de Lage Zwaluwe. Zij hoefden daarvoor geen recognitie te betalen. De banken D en E waren gereserveerd voor de vrouwen en families van de baljuw, de rentmeester, de secretaris en de predikant en bank H voor Lambert Beijers.

Men hoopte en verwachtte dat zij voor de banken net zoveel recognitie zouden betalen als de huurders van de eromheen staande, niet gereserveerde banken. Lambert Beijers werd in 1730 geboren te Zwaluwe. Hij was meester timmerman, houtkoper en schepen. Lambert trouwde in 1757 met de in Kleef geboren Vrouwe Margaretha Abigael von der Portzen (van der Poorten). Zij was een dochter van jonkheer Friedrich Wilhelm von der Portsen en Segerina Johanna van der Kerckhoff. Hun dochter Sija Johanna Beijers trouwde in 1783 met Cornelis Silvius, een zoon van Nicolaas Silvius en Jacoba Vissers. Nicolaas Silvius overleed op 22 juli 1772 en werd in de kerk begraven. Eerder zagen we dat zijn weduwe, Jacoba Vissers, een gereserveerde bank had naast de preekstoel.

 

Tegenover de ingang, in het deel van de kerk dat grenst aan het (oude) kerkhof, stonden ook negen banken. Twee daarvan (M en N) waren gereserveerd voor Bastiaan Jansz. Vogel. Bastiaan Vogel was net als Pieter Ardonne, die een gereserveerde bank had naast de preekstoel, in 1751 schepen van Zwaluwe.

(Wordt vervolgd)

Matti Herben en Ada Peele,
Hooge Zwaluwe, 17 augustus 2009

 


 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 27-12-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe