Dominee kost geld (2)

 

Home
Omhoog
Dominee kost geld (3)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juni 2001).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Een nieuwe dominee kost geld (2)

Het aanbrengen van 1 gegoten ijzeren vloerrooster 10x154 cm,
inclusief 3 stuks marmeren tegels, geheel afgewerkt
f 5,00
Het plafond van de grote logeerkamer boven witten f 2,50
Kamer met voorhanden papier bij behangen f 4,00
Tussen de slaapkamer bij behangen f 5,00
Op de zolder door de timmerman een dakraam dichtmaken f 1,00
In een dakraam een ruit van 50x23 zetten f 0,60
De leuning van de trap beneden lakken f 0,30
In een deur een matruit van 86x12 zetten f 1,00
Repareren van de blinden van de achterramen f 12,00
Het gronden van alle blinden, ramen en deuren, 
het stoppen en 1x verven, de onder- en bovenlijst 
gronden en tweemaal verven.
f 118,00
De scheuren in de betonnen stoep achter dichtmaken f 5,00
De achtergevel met een borstel droogschuren en met 
cementwater sausen en onder bijsmeren
“Deze muur ziet er smerig uit”
f 16,00
Op de regenbak een mond metselen en hierop een houten
inlegraampje maken. Het leeg- en schoonmaken van de 
regenbak
f 20,00
Het plaatsen van een ruit 62x46 in de keuken f 1,00
Het vervaardigen van een stapelput, nodig 640 stuks zachte
rioolstenen, met betonnen deksel, met mangat en deksel met ring,
inclusief 11 meter buis, aangesloten op de beerput,geheel 
compleet afgewerkt.
f 65,00
Onvoorziene en bijkomende werkzaamheden aan sloten,
krukken enz.
f 26,10
Al deze werkzaamheden werden door A.W. van Schendel,
gemeentearchitect, uit Lage Zwaluwe op 1 augustus 1928 
begroot op:
f 770,00
 

Een deel van de kosten was al gegeven door de leden van de Ned. Herv. gemeente.
Een collecte had f 489,80 opgebracht, zo was er een gift van f 150,00 binnengekomen van een anoniem gemeentelid en f 150,00 van de heer C.A. Vogel uit Goedereede. De dames collectanten werden voor hun moeite bedankt. Tevens was er een bedrag van f 639,81 op een rekening van de Postcheque en Girodienst gestort voor het geval dat men geld nodig had. Het college van kerkvoogden besloot om de ambachtslieden in het dorp gelegenheid te geven zich voor de werkzaamheden in te schrijven. Later bleek dat er nog meer reparaties uitgevoerd moesten worden. Tijdens de vergadering van 14 maart 1929 besprak notabel H. Kanters de directe noodzaak om de nodige reparaties aan het dak van de pastorie uit te voeren. De kerkvoogden zegden toe hiervoor te zullen zorgdragen. Ook zou de trap geverfd worden. Op de vergadering van 3 mei 1929 werd besloten prijsopgave toe doen voor het repareren van het dak en de goten van de pastorie en het verven van de trap en deuren in de gang van de pastorie. Aan de timmerlieden David Boot en Jan Siereveld werd gevraagd een nauwkeurige opgave te doen van de reparaties aan het dak van de pastorie en uiteraard van de kosten. 

 

Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 21 mei 2001 
 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe