Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juli 2001).

Een nieuwe dominee kost geld (3)

Aan de timmerlieden D. Boot en J. Siereveld werd verzocht prijsopgave te doen voor reparaties aan het dak van de pastorie. Zij dienden nauwkeurig op te geven wat voor materiaal zij nodig zouden hebben en hoe zij de reparaties wilden uitvoeren. De loodgieters Broere en G. Broeders, beiden uit Lage Zwaluwe, werd verzocht om de goten en de afvoerpijpen na te kijken en prijsopgave te doen en tevens te vermelden wat er gerepareerd diende te worden. Schilder J.van Altena mocht zijn prijs geven voor het door de gemeentearchitect Van Schendel omschreven schilderwerk aan de pastorietrap en de gang. 

De prijsopgave van de heer David Boot
Timmerwerk hoofdgebouw 
Metselwerk 
Timmerwerk nevenbouw
Metselwerk
f 415,00
f 135,00
f 175,00
f   49,00
Ook schilder Van Altena had een offerte uitgebracht
Verven gang-trap enz. 

f 144,00

Door de kerkvoogdij werd besloten om Boot opdracht te geven het werk aan het hoofdgebouw te laten uitvoeren voor de door hem opgegeven som van f 550,00.
De beide loodgieters waren in gebreken gebleven, zij hadden geen offerte uitgebracht. Men wilde hun antwoord op een tweede verzoek afwachten. Voor de reparaties werd f 1.000,00 uitgetrokken. 

Verder wilde men ook waterleiding in de pastorie laten aanleggen. Plannen om bomen in de tuin van de pastorie te rooien werden voorlopig terzijde gelegd. Alleen wanneer de predikant dit zou willen dan kon men de bomen altijd nog wel verwijderen. 
Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 20 juni 2001