Nieuwe dominee kost geld

 

Home
Omhoog
Dominee kost geld (2)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad mei 2001).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Een nieuwe dominee kost geld

 

In 1928 werd ds. H.S. van Rijs beroepen als dominee in Hooge Zwaluwe. Tijdens de vergadering op 28 juni 1928 werd aandacht gevraagd voor de wensen van de nieuwe predikant met betrekking tot de pastorie en de tuin. De toezegging werd gedaan om alle medewerking hiertoe te verlenen. De al eerder toegezegde werkzaamheden, zoals het in orde brengen van de waterleiding, de plafonds, behang, kleine reparaties, veranderingen aan sanitaire voorzieningen. e.d. zouden ook nog uitgevoerd worden. Besloten werd ieder jaar de pastorietuin te laten mesten en spitten en andere daarin nodige werkzaamheden te laten verrichten op kosten van de kerkvoogdij. Deze kosten mochten niet meer dan f 30 per jaar bedragen. De pastorie zou schoongemaakt aan de predikant ter bewoning worden aangeboden. Tevens zouden de jaloezieën aan de voorkant van het huis in orde worden gebracht. Wanneer de onkosten niet te hoog zouden zijn dan wilde men de jaloezieën laten vervangen door rolluiken. De president-kerkvoogd, notaris G.K. Smit, zou bij verschillende ‘ambachtslieden”prijsopgave doen.

Tijdens de vergadering van 9 juli 1928 blijkt dat ds. Van Rijs zijn beroep in Hooge Zwaluwe had aangenomen. Besloten werd hem uit te nodigen voor een bespreking inzake de afwerking van de noodzakelijke reparaties aan de pastorie. Men wist al enigszins wat de kosten waren. Het was duidelijk dat de voorgenomen werkzaamheden niet uit de gewone inkomsten betaald konden worden. De president-kerkvoogd stelde definitief voor om de leden van de kerk te verzoeken een extra bijdrage te geven ter dekking van genoemde kosten. Er zou een collectelijst worden opgesteld en de “waarschijnlijk benodigde” toestemming van B & W zou worden aangevraagd. Enkele dames zouden worden benaderd om met de collectelijst rond te gaan. De opgehaalde gelden zouden afzonderlijk worden beheerd. 

In de pastorie moest ook nog waterleiding aangelegd. Om dit te regelen zou het college van kerkvoogden in contract treden met de waterleidingmaatschappij N.W. Brabant. De president-kerkvoogd zou ten rade gaan bij de gemeente architect voor het opmaken van een begroting van de uit te voeren werken aan de pastorie. 

Er diende heel wat werkzaamheden aan de pastorie uitgevoerd te moeten worden. We zullen beginnen met de voorkamer, links van de voordeur.

Het plaatsen van negen stuks rolluiken met open scharnierverbinding compleet met houden buitenkappen eenmaal op de fabriek geverfd en tweemaal ter plaatse te verven. Kosten f 380 of dezelfde luiken voorzien van zinken voorstukken (een goed en vertrouw adres is van Domburg en Zoon te Oud-Gastel). Kosten f 400.
De voorkamer “bijbehangen”. Kosten f 6
Twee stuks nieuwe vensterbanken (plonchets) + twee maal verven. Kosten f 4

De voorkamer langs de Horenhilschedijk opnieuw behangen, hiervoor waren 19 rollen behangpapier a f 0,80 nodig. Kosten f 15,20
Drie stuks ronden a f 1,60. Kosten f 4,80
Arbeid en lijm. Kosten f 9,00

In de vroegere studeerkamer:
De schoorsteen opnieuw marmeren. Kosten f 3,00
Het plafond bijwerken, 1x overschilderen in bestaande kleuren (27 m2)
19 rollen behangpapier a f 0,80. Kosten f 15,20
Drie ronden a f 1,60. Kosten f 4,80
Arbeid en lijm. Kosten f 9

In de volgende aflevering kunt u lezen wat de overige kosten waren.

Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 21 april 2001 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe