NH gemeente tijdens WOII(9)

 

Home
Omhoog
Herstel  (1)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad maart 2007).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (9)

Oorlogshandelingen 

Tijdens de vergadering van 12 december 1944 sprak president-kerkvoogd A.W. Kanters over de gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld tijdens de oologshandelingen van 4 en 5 november 1944 toen Hooge Zwaluwe werd bevrijd. Helaas was het monumentale kerkgebouw behoorlijk beschadigd geraakt. Ons monumentale kerkgebouw werd deerlijk gehavend, vooral wat het exterieur betreft, doch het stemt tot dankbaarheid, dat we gespaard zijn gebleven voor een totale verwoesting, zoals met meerdere kerkgebouwen in de Westhoek heeft plaats gehad, vertelde de president-kerkvoogd. Vooral aan de zuidzijde werden de muren op verscheidene plaatsen beschadigd door voltreffers en granaatscherven. De zuidoostelijke steunbeer werd zelfs totaal verwoest. Helaas werden ook alle glas-in- loodramen vernield, terwijl er op verschillende plaatsen door het dak was geschoten. Bovendien waren door het naar binnenvallende puin de binnenbetimmering en het meubilair beschadigd.

Restauratie van het kerkgebouw 

Het College van Kerkvoogden en Notabelen zal dus in de naaste toekomst komen te staan voor vele en velerlei moeilijkheden, merkte Kanters op. Een groot probleem waarmee men bij de restauratie van het kerkgebouw te maken zou krijgen was het gebrek aan materialen. Daarom werd verwacht dat het herstel van de kerk geruime tijd zou gaan duren. De president-kerkvoogd probeerde moed in te spreken. In vroeger tijds heeft echter de gemeente Hooge Zwaluwe ook haar moeilijke dagen gekend en ook thans mag van ieder verwacht worden, dat hij zijn beste krachten zal geven, opdat we door eendrachtige samenwerking, onder Gods zegen, de moeilijkheden te boven mogen komen.

Monumentenzorg 

Op dat moment kon nog niet veel geregeld worden. Omdat het kerkgebouw op de voorlopige lijst van monumentenzorg stond was de schade, in opdracht van Monumentenzorg, al wel opgenomen door een bouwkundige, de heer Schellekens uit Dongen. De bouwkundige had toegezegd om binnen korte termijn terug te komen voor het geven van aanwijzingen over het voorlopig herstel van het kerkgebouw. De kerkvoogdij kon voorlopig niets anders doen dan proberen te voorkomen dat bruikbaar materiaal verloren zou gaan.

Begraafplaats 

Bij de gevechtshandelingen was ook schade toegebracht aan de beplanting en de heg van de begraafplaats. Er zou zeker een nieuwe heg worden aangeplant en de beschadigde beukenrij zou ook aangevuld worden, maar eerste wachtte men het einde van de oorlog af.

(Wordt vervolgd)

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 20 februari 2007

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe