Pruisische koning ...

 

Home
Omhoog
Pruisische koning ...(2)

PRUISISCHE KONING BENOEMT

ZWALUWSE PREDIKANT

 

Inleiding

Op 19 maart 1702 overleed koning-stadhouder Willem III. Hij had in zijn testament Johan Willem Friso als zijn universele erfgenaam aangewezen. De Pruisische koning Frederik I, een neef van Willem III en een kleinzoon van Frederik Hendrik, claimde een deel van de nalatenschap van zijn neef. Hij meende aanspraak te kunnen maken op een gedeelte van deze erfenis vanwege het fideď-commis (over de hand erven) van het Huis van Oranje in het testament van onder andere zijn grootvader prins Frederik Hendrik.

Er volgde een periode waarin beide partijen onderhandelden om tot een verdeling van de nalatenschap te komen. De Staten-Generaal, als executeurs-testamentair van de nalatenschap van Willem III, trachtten de twee partijen tot elkaar te brengen. De onderhandelingen werden afgebroken nadat Johan Willem Friso, die op weg was naar Den Haag om met vertegenwoordigers van Pruisen over een definitieve regeling te praten, in 1711 in het Hollands Diep verdronk.

Kort daarna besloten de Staten-Generaal, ook met het oog op het voortslepen van de onderhandelingen, aan beide partijen het genot van een bepaald inkomen toe te kennen. De Staten-Generaal wezen in 1711 aan Frederik I, koning in Pruisen, voorlopig het beheer van onder andere Hooge en Lage Zwaluwe toe. Zo werd de Pruisische koning Frederik I heer van de hoge heerlijkheid Zwaluwe. Hij werd in 1713 opgevolgd door zijn zoon Frederik Willem I. In 1732 werd er een definitief akkoord bereikt over de erfenis.

 

De Pruisische koning Frederik Willem I.

 

De benoeming van een nieuwe predikant

Een van de functionarissen in Zwaluwe die door de heer werd benoemd was de predikant van Hooge en Lage Zwaluwe. Omstreeks 1732 werden drie kandidaten aan de Pruisische koning voorgedragen om de toenmalige predikant, Wilhelmus Henricus Troijen, op te volgen. De voordracht van deze drie kandidaten, Samuel Hoeutst, proponent M(e)uls of Meulst uit Gorkum en proponent Ampzink liep langs verschillende kanalen.

 

(Wordt vervolgd)

 

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 9 februari 2008

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe