Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad april 2008).

PRUISISCHE KONING BENOEMT

ZWALUWSE PREDIKANT

In de vorige aflevering schreven we dat de Pruisische koning in het begin van de achttiende eeuw Heer van Hooge en Lage Zwaluwe was en daarom het recht had om de Zwaluwse predikant te benoemen. Dit betekende dat predikantskandidaten voor benoeming aan de Pruisische koning moesten worden voorgedragen.

Toen wij begin december 2006 in Berlijn waren, vonden we enkele aanbevelingsbrieven in Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.

Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.

Een van die brieven werd in 1732 door de toenmalige predikant Wilhelmus Henricus Troijen vanuit Hooge Zwaluwe naar de in Berlijn residerende koning Frederik Willem I gezonden. Daarin schreef Troijen dat hij Zwaluwe circa 25 jaar tot ieders tevredenheid had bediend. Sinds enige tijd echter had hij te kampen met ziekte en zware lichamelijke zwakheden en pijnen. Hierdoor was hij niet meer in staat zijn functie als predikant in de gemeente Zwaluwe uit te oefenen. Het leek met de dag erger te worden.

Aanhef van de aanbevelingsbrief.

Troijen wilde wel besluiten om zijn functie als predikant neer te leggen als zijne koninklijke majesteit zijn neef Samuel Hoeufft tot predikant in de Zwaluwe zou benoemen. Samuel was doctor in de theologie en predikant te Hardinxveld. Troijen verzekerde de Pruisische koning dat Hoeufft de nodige bekwaamheden als predikant bezat. Hij verzocht de koning ootmoedig om een gunstig besluit en een akte van benoeming voor zijn neef Samuel Hoeufft.

(Wordt vervolgd)

Ada Peele en Matti Herben, 
11 maart 2008