Herstel (2)

 

Home
Omhoog
Herstel (3)

Herstel van kerk en begraafplaats

Herstel van de kerk

In de vergadering van kerkvoogden en notabelen op 3 april 1945 werd tijdens de rondvraag geļnformeerd naar de noodreparatie van het kerkgebouw. Er werd medegedeeld dat van de noodherstelling nog niet veel was te bespeuren, doch men hoopte op betere tijden. Pas in de notulen van de vergadering van 12 januari 1946 werd gemeld dat het kerkgebouw voorlopig hersteld was. De kerk die vanaf 6 november 1944, de dag van de bevrijding van Hooge Zwaluwe, niet meer gebruikt kon worden, was met ingang van zondag 3 februari 1946 zo voorlopig hersteld weer in gebruik genomen. Op die dag deed dominee A. Groenenboom zijn intrede. 


Herstel van de begraafplaats

Vanaf 1 januari 1945 was er zo goed als geen onderhoud meer gepleegd aan de begraafplaats, zodat het geheel een droevig beeld opleverde. Tijdens de vergadering op 14 september 1946 kwam tijdens de rondvraag de beplanting van de begraafplaats ter sprake. De beplanting had vooral in de bevrijdingsdagen in november 1944 heel veel geleden. De kerkvoogdij zou nog eens nauwkeurig alles opnemen. Dit gebeurde in overleg met notabel A.P. Vos. Vos mocht een begroting opmaken voor het herstel van de zogenaamde kerkhoflaan. Op deze laan was een 7-tal beukenheesters (haagbeuken) vernield, terwijl op het niet gebruikte deel van de begraafplaats de dode Amerikaanse eiken vervangen dienden te worden. Aan de Korteweg moesten enige dode berken vervangen worden en rondom de begraafplaats wilde men een nieuwe beukenhaag planten. Tijdens de vergadering van 19 oktober 1946 kwam het beplantingsplan voor de begraafplaats, opgesteld door Vos, aan de orde. Volgens dit plan dienden de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

  1. het vervangen van de bestaande taxushaag rondom de begraafplaats, die grotendeels dood of vernield was ten gevolge van oorlogshandelingen, door een beukenhaag;
  2. het vervangen van 5 dode Amerikaanse eiken op het voorste gedeelte van het kerkhof door nieuwe eiken;
  3. het vervangen van 7 vernielde beukenheesters op de kerkhoflaan door nieuwe;
  4. het planten van treurwilgen op de vier hoeken van de begraafplaats;
  5. het bijplanten van 4 berken aan de Korteweg;
  6. het snoeien van de bestaande beplanting.

De totale kosten bedroegen f 272,=. Men ging hiermee akkoord en aan Vos werd opgedragen bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren. Het hout dat na het rooien vrijkwam zou publiekelijk te koop worden aangeboden als brandhout.

(Wordt vervolgd)

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 22 april 2007


 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe