De loodaffaire

 

Home
Omhoog
De loodaffaire (2)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad october 2000).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

De loodaffaire

Zoals u in een van de afleveringen heeft kunnen lezen werd de kerk op 7 juni 1910 grotendeels door een brand verwoest. Er werden al snel plannen gemaakt tot wederopbouw. De restauratie en wederopbouw verliepen volgens plan, maar niet alles liep op rolletjes. 

Op 4 mei 1911 werd een brief van de aannemer Johannes van Loon Czn uit Werkendam dd 28 april 1911 voorgelezen. In deze brief schreef hij dat er tijdens de aanwijzing een verkeerd opgave gedaan was met betrekking tot het benodigde lood. Er was te weinig lood opgegeven en nu bleek dat er ca. 2.800 kg meer lood nodig was. Tegen de architect, de heer Kruithof, had hij dit verteld. Ook had hij hem gezegd dat de andere inschrijvers voor hun berekening waren uitgegaan van de hoeveelheid lood, genoemd tijdens de aanwijzing. Volgens Van Loon zag de architect de billijkheid van een bijbetaling in, en hij stelde voor het College van Kerkvoogden te verzoeken een vergadering te beleggen in tegenwoordigheid van hem en de aannemer om te praten over een mogelijke vergoeding voor het door hem buiten zijn schuld geleden verlies vergoed.

De voorzitter maakte zich zorgen, hij was bang dat er wel eens een geschil kon ontstaan en dat er een misverstand scheen te bestaan tussen de architect en de aannemer over de levering van lood. Op de begroting van de kerkelijke gemeente was 3.783 kg lood f 0,30 per kg = f 1.134,90 opgenomen. De voorzitter wilde de aannemer ca. 2.800 kg tegen een bedrag van ongeveer f 840,00 geven. Hij vroeg zich af of de burgerlijke gemeente ook mee zou dienen te betalen. Hij vond het belangrijk te weten wat er op de dag van de aanwijzing gezegd was. 

Er werd contact opgenomen met de architect. Kruithof vertelde dat hij zich een vergissing in de hoeveelheid lood niet kon herinneren. Volgens hem zou de begroting van de kerkelijke en burgerlijke gemeente inzake het benodigde lood juist zijn. Verder merkte hij op dat hij tijdens de aanwijzing gezegd had dat hij wel enkele hoeveelheden wilde noemen, maar dat deze niet bindend zouden zijn voor de hoeveelheid te leveren lood. Bovendien werden de aannemers gedurende een week in staat gesteld een tekening op het Raadhuis te Zwaluwe te raadplegen om te kunnen berekenen hoeveel lood zij moesten gebruiken. Kruithof had zelfs op de dag van de aanwijzing verscheidene schetsen gemaakt om het uitrekenen te vergemakkelijken. Tevens had hij alle aannemers op de dag van de aanwijzing de gelegenheid gegeven de tekening inzake het lood over te nemen, dus als de aannemer nu die hoeveelheid lood in zijn offerte had opgenomen welke op de aanwijzing werd genoemd zou dat voor zijn rekening zijn en was bovendien alle moeite die hij, Kruithof, had gedaan voor niets geweest. De architect zou tegen Van Loon hebben gezegd dat hij, indien het kerkbestuur Van Loon tegemoet wilde komen, hij hem niet wilde tegenwerken. Dit was dus wel wat anders dan Van Loon had geschreven.

Schikking
De voorzitter wilde niets liever dan dat zij tot een schikking met Van loon konden komen. Kerkvoogd Van Leest stelde voor om de gewapend betonnen vloer wat te veranderen en er wat minder geel in te verwerken zodat de kosten lager zouden uitvallen. De architect ging hier niet mee accoord. Hij merkte op dat der volgens bestek en tekening gewerkt diende te worden. Na Kruithof werd Van Loon in gelegenheid gesteld om zich uit te spreken.

In de volgende aflevering meer over de perikelen rond het lood.

Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 19 september 2000 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe