NH gemeente tijdens WOII(5)

 

Home
Omhoog
NH gemeente tijdens WOII(6)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad oktober 2006).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (5)

Handhaving van de reglementen

In de vorige aflevering heeft u kunnen lezen dat het College van de Raad van Beheer wilde vernemen of er inderdaad een aanzienlijke verhoging van de aanslag was te verwachten. waarbij de hoop werd uitgesproken dat de Raad een voor het College gunstige beslissing zou nemen. Tijdens het overleg in december 1939 werd deze hoop de bodem ingeslagen. De Raad van Beheer had duidelijk te kennen gegeven dat er niet meer “geschipperd” werd. Door het College werd besloten om de reglementen te handhaven en deze nauwkeurig te volgen zodat men niet meer in moeilijkheden zou komen.

 

Kerkhof

Ook andere, kleinere zaken eisten de aandacht van het College op. Zo diende een kleine reparatie aan het huisje op het kerkhof te worden uitgevoerd. Tevens stelde de voorzitter nog voor om zo’n 20 sparren aan de laan van het kerkhof te laten rooien omdat deze de groei van de daar staande beuken belemmerden. Voordat zij een besluit zouden nemen moesten de notabelen zich eerst persoonlijk overtuigen van de noodzaak hiervan.

 

Een woord van dank

Tijdens de vergadering van 27 maart 1942 werd besloten een woord van dank te richten tot de heer en mevrouw De Jong-van Es Vogel te Morra voor hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Ook dominee A.R. Hulst werd bedankt voor de moeite die hij had genomen om bij het 300-jarig bestaan van de kerk te Hooge Zwaluwe een gedenkboekje te schrijven dat een netto bedrag van f 105,- voor de kerkvoogdijkas had opgeleverd.

 

 

Voorpagina van het gedenkboekje.

 

(wordt vervolgd).
Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 16 september 2006

 

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe