NH gemeente tijdens WOII(4)

 

Home
Omhoog
NH gemeente tijdens WOII(5)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad september 2006).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (4)

Beroepingswerk

In de vorige aflevering heeft u kunnen lezen dat door het college van kerkvoogden en notabelen een legger werd opgesteld om het traktement voor de nieuw te beroepen predikant te verantwoorden. Een deel van het traktement zou betaald worden met de rente uit het legaat "Vogel". Overeenkomstig de wens van de erflater, Cornelis Anton Vogel, zou de rente van het legaat worden gebruikt voor verbetering van het traktement van de dominee. De voorzitter van het college, Dirk Branderhorst, maakte hiertegen echter bezwaar. Hij wilde namelijk de rente buiten de legger om aan de nieuw te beroepen dominee uitkeren om te voorkomen dat de aanslag van de Raad van Beheer voor de predikantstraktementen te Amersfoort verhoogd zou worden.

 

Contact met de Raad van Beheer 

Branderhorst stelde voor een brief aan de Raad van Beheer te schrijven en desnoods een onderhoud aan te vragen met de directeur, ds. Wagenaar. Gezien de bespreking in december 1939 te Breda met Wagenaar vond de secretaris-kerkvoogd, G. Ruitenberg, dit nutteloos. Op 23 oktober 1939 had het College reeds aan voornoemde Raad een brief geschreven waarin het probleem werd uiteengezet. De kerkvoogdij had op 18 oktober 1939 door notaris v.d. Berg te Goedereede een legaat, groot f 5.000,-, vrij van successierechten uit de nalatenschap van de heer Vogel, overleden te Goedereede op 15 augustus 1939, gekregen. In het testament van Vogel stond hierover het volgende: "Ik legateer aan de Nederlandsch Hervormde Gemeente van Hooge Zwaluwe de som van vijf duizend gulden, vrij van successierechten, onder beding dat die som voortdurend op soliede wijze zal belegd worden onder het beheer van de Kerkvoogdij dier Gemeente en alleen over de inkomsten beschikt zal mogen worden uitsluitend tot verbetering van het predikantstractement der Nederlandsch Hervormde Gemeente van Hooge Zwaluwe" .

 

Het beleggen van het legaat 

Het legaat werd belegd en zou een jaarlijkse rente van f 199,50 opleveren. " Zoals uit het bovenstaande blijkt, is deze rente uitsluitend bestemd om te worden toegevoegd aan het thans geldene traktement van onze predikant Ds. A.R. Hulst", schreef de Kerkvoogdij. Bij het College was de vraag gerezen of de verhoging van het salaris van de predikant zou leiden tot een aanzienlijke verhoging van de aanslag van de Raad van Beheer. Uiteraard was het College blij met het legaat, vooral om met de rente de predikant een behoorlijk bestaan te kunnen verschaffen. Men zou het niet prettig vinden wanneer de kerkvoogdijkas door deze aanslag zou worden belast, terwijl de kerkvoogdij vond dat er in in feite geen enkele toename van inkomsten plaats had. Het College wilde van de Raad van Beheer vernemen of er inderdaad een aanzienlijke verhoging van de aanslag was te verwachten, waarbij de hoop werd uitgesproken dat de Raad een voor het College gunstige beslissing zou nemen.

(Wordt vervolgd)
Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 20 augustus 2006

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe