... en een tijd van gaan

 

Home
Omhoog
... de eerste predikant?

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad oktober 2001).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan! 

Tijdens de vergadering van kerkvoogden en notabelen op 6 februari 1931 stelde G.K. Smit, presidentkerkvoogd en notaris te Hooge Zwaluwe, de installatie van de nieuwe secretaris- kerkvoogd, de heer P. van Steeg aan de orde. De heer van Steeg was benoemd als opvolger van de heer A.L. Lührman die was afgetreden. Lührman was hoofdonderwijzer van de christelijke school te Hooge Zwaluwe. 

Lührman was in januari 1925 samen met zijn vrouw en hun toen 2,5 jarige dochter Tiny van Pernis naar Hooge Zwaluwe gekomen vanwege zijn benoeming als hoofdonderwijzer. 
Volgens Tiny had haar vader met veel plezier in Hooge Zwaluwe gewerkt. Hij had het zo druk met zijn vele werkzaamheden dat hij zelden thuis was. De familie Lührman woonde in het voormalige schoolhuis, nu Raadhuisstraat 35. Het schoolhuis werd op 18 november 1924 door de Ned. Herv. Gemeente aangekocht van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe voor het bedrag van f 2.500,00. In juni 1928 werd Lührman secretariskerkvoogd, hij volgde de heer A. den Boer op. 

Toen Lührman in februari 1931 als hoofdonderwijzer in Klaaswaal werd benoemd moest hij zijn ontslag indienen als hoofd van de lagere school en als secretariskerkvoogd. 
De heer G. Ruitenberg volgde hem op als hoofdonderwijzer en de heer Van Steeg werd de nieuwe secretariskerkvoogd. Kerkvoogden en notabelen waren tevreden dat Van Steeg zijn benoeming had aanvaard. De nieuwe secretaris werd hartelijk welkom geheten en de wens werd uitgesproken dat “…de verdere gang van zaken onderling in goede verstandhouding zal mogen harmonieeren evenals met den afgetreden secretaris”. 
De presidentkerkvoogd verzocht aan Van Steeg een woord van dank aan de heer Lührman te doen toekomen voor de door hem als secretaris bewezen diensten. Aldus geschiedde:

Een dankwoord aan den afgetreden Secretaris Penningmeester den Heer A.L. Lührman.

Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. 
Gemeente te Hooge Zwaluwe zeggen u hartelijk 
dank, voor de door u aan die gemeente 
bewezen diensten als secretaris kerkvoogd.

Hooge Zwaluwe 6 februari 1931

Namens het bestuur
de secretaris
P van Steeg
.

Meer kon er blijkbaar niet vanaf. De heer P. van Steeg bleef niet lang in functie. Tijdens de vergadering van 23 maart 1932 nam de heer G. Ruitenberg als waarnemend secretaris-kerkvoogd de werkzaamheden van Van Steeg over.

Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 23 september 2001 
 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe