De pastorieŽn

 

Home
Omhoog
... en een tijd van gaan

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad september 2001).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De pastorieŽn van de Ned. Herv. kerk
te Hooge Zwaluwe 

De eerste bekende pastorie

Al in 1672 wordt gesproken over een ďhoffĒ ten westen van de Nieuwe Nieuweweg. Hier woonde ds. Johannes Silvius. Volgens A.R. Hulst was het bekend dat vroeger aan de Zwaluwseweg een pastorie heeft gestaan. De pastorie stond ten zuiden van een vliet die vroeger uitkwam in de boezem van de Zwaluwseweg. Heel vroeger schijnen een aantal notabelen aan deze weg te hebben gewoond. De baljuw-weduwe van Christiaan Swaens 
woonde naast de pastorie. Toen zij op 1 februari 1753 stierf liet zij een huis na bestaande uit twee woningen, gelegen naast de pastorie aan de Nieuwe Nieuweweg. Tevens liet zij een woning, genaamd ďLusthoutĒ, een hofstede ten oosten van de Nieuwe Nieuweweg na.

 

Een nieuwe pastorie

In 1761 werd de pastorie voor f 480,00 verkocht aan Bastiaan Beversluis. Volgens mondelinge overlevering zou een lid van de Nassause Domeinraad de nieuwe pastorie hebben gekocht van de familie De la Faille. Volgens Hulst zou deze pastorie hoogst waarschijnlijk op dezelfde plaats hebben gestaan waar in de 19e eeuw de pastorie stond, die in de eerste helft van de 20e eeuw bewoond werd door de burgemeester. Hulst wist zeker dat in 1889 ds. Schultze vanuit zijn kamer kon zien dat er iemand naar school ging. In die tijd stond de Openbare school aan de Raadhuisstraat (nr. 37) naast de burgemeesterswoning. (Raadhuisstraat 39). Wel maakte Hulst de bemerking dat hij aannam dat de school altijd gestaan heeft op de plaats waar deze in 1889 stond, dat klopte niet helemaal Voor 1879 was de school gevestigd in het huis van de hoofdonderwijzer (Raadhuisstraat 35). Op 24 juni 1879 werd de eerste steen van de nieuwe school gelegd door de burgemeester van Hooge en Lage Zwaluwe. De burgemeester woonde aan de raadhuisstraat nr. 26. Zijn opvolger, Van Suylekom woonde ook aan de Raadhuisstraat en wel op nr. 39.

 

Weer andere pastorieŽn

Het wordt een ingewikkeld verhaal, in 1896 werd besloten een nieuwe pastorie aan te kopen, onder andere omdat het huis wat verafgelegen lag. De kerkvoogdij had het oog laten vallen op het huis van wijlen notaris G. Vos (Raadhuisstraat 22) Het huis werd gekocht voor f 6.000,00 en de oude pastorie werd voor f 3.500,00 verkocht aan de heer Appelterre, een familielid van burgemeester Van Heeckeren van Brandsenburg. 

In 1940 werd overwogen om het huis van wijlen de heer D.A. van Es-Vogel aan te kopen als pastorie. De huidige pastorie was veel te groot en het onderhoud was duur. In 1948 werd besloten om een deel van de pastorietuin (groot 2280 m2) te verkopen. 
Aan de heer Ket werd 421,3 m2 grond verkocht en aan de heer H.P. van de Bosch 378,3 m2.
Zij moesten f 0,75 per m2 betalen. 

PS.
Mocht u iets weten over de vroegere pastorieŽn, dan hou ik mij aanbevolen. U kunt uw gegevens mailen naar:
a.peele@hetnet.nl Bvd dank.

Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 16 augustus 2001 
 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe