Consistoriekamer en bijdragen

 

Home
Omhoog
Kerkhof en grondverkoop

 

 

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad september 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De gerestaureerde consistoriekamer

en vrijwillige bijdragen

 

Overdracht van de consistoriekamer

In mei 1955 had een bijzondere bijeenkomst plaats. Kerkvoogden, kerkeraad en de Vrouwenvereniging waren bij elkaar in verband met de overdracht van de gerestaureerde consistoriekamer.

De leden van de Vrouwenvereniging hadden een jaar lang hard gewerkt om een bazaar te kunnen houden. Van de opbrengst hiervan kon de consistoriekamer geschilderd en behangen worden. Tevens kon er nieuw meubilair aangeschaft worden. De ruimte werd opnieuw gestoffeerd en van nieuwe vloerbedekking voorzien. Er bleek zelfs nog geld over te zijn voor een gaskacheltje en een nieuwe kroonlamp.

Ds. Zinkstok sprak er zijn vreugde over uit dat dit resultaat bereikt was. Hij droeg namens de Vrouwenvereniging de in het nieuw gestoken consistoriekamer aan de kerkvoogdij over. Met enkele welgekozen woorden aanvaardde de president-kerkvoogd het waardevolle geschenk, mede waardoor het kerkgebouw in totaal beter aan zijn doel beantwoord, schreef de secretaris-kerkvoogd in zijn verslag.

 

Vrijwillige bijdragen

Op 14 mei 1955 werd de gemeenteavond gepland. Op die avond konden de aanwezigen hun vrijwillige bijdragen ten behoeve van de kerkelijke gemeente op een lijst vermelden. Degenen die niet op deze avond aanwezig waren zouden thuis bezocht worden. Hiertoe werd het dorp in vier wijken verdeeld:

Wijk 1: Zoutendijk, Horenhilschedijk, Korteweg en Julianastraat. Deze wijk zou door de notabelen C. Dubbelman, W.J. Ket en W. van Heijst bezocht worden.

Wijk 2: Raadhuisstraat en Onderstraat. Hier zou de kerkvoogd-ontvanger het huisbezoek doen.

Wijk 3: Zwaluwseweg, Dijkje en Havenstraat. Hier mochten de secretaris-kerkvoogd en notabel B. v.d. Bosch het huisbezoek doen.

Wijk 4: Spoorstraat c.a., hier mochten de president-kerkvoogd en de kerkvoogd-ontvanger acte de présence geven.

 

Betaling van de vrijwillige bijdragen

De betaling van de vrijwillige bijdragen kon per maand, per kwartaal, per half jaar of ineens gedaan worden. Voor het innen van de gelden zou een regeling worden getroffen. Door de kerkvoogd-ontvanger werd medegedeeld dat het verzekerd bedrag van het kerkgebouw aanzienlijk was verhoogd en dat deze verhoging om financiële redenen was ondergebracht bij een andere verzekeringsmaatschappij.

 

(Wordt vervolgd).

 

Hooge Zwaluwe, 25 augustus 2008
Matti Herben en Ada Peele

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 27-12-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe