Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe

Als een familielid is overleden, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze voorganger en/of contactpersoon van uitvaartdiensten en begrafenissen dhr. L. van den Hout (0168-484530).

In overleg kunnen dan allerlei zaken rondom de uitvaart worden geregeld. Wij stellen het op prijs een rouwkaart te ontvangen.

Als er geen uitvaartdienst in onze kerk wordt gehouden maar is de overledene wel een gemeentelid, dan ontvangen wij ook graag een rouwkaart. Deze kunt u zenden naar de Scriba.