Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe

Bent u een gemeentelid van onze kerk en gaat u verhuizen, dan wordt u automatisch overgeschreven naar de Protestantse Kerk van uw nieuwe woonplaats.

Geeft u er de voorkeur aan om lid te blijven van onze kerk in Hooge Zwaluwe, dan dient u dit bij ons kenbaar te maken. Graag ontvangen we uw adreswijziging en uw (mondeling of schriftelijk) verzoek om voorkeurslid te blijven: indienen bij de Scriba of bij de Ledenadministratie.

Komt u vanuit een andere woonplaats in Hooge Zwaluwe wonen, krijgen wij automatisch een bericht vanuit de PKN. U ontvangt van ons een brief en het kerkblad, waarna na verloop van tijd contact met u wordt opgenomen voor een kennismakingsbezoek. U kunt uiteraard zelf ook altijd contact opnemen met de Scriba of Ledenadministratie.