Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe

Kerkelijke inzegening kan tot zes weken voor de trouwdatum worden aangevraagd bij de Kerkenraad. Er volgt uiteraard een gesprek met de voorganger/dominee en ouderling van dienst. Wij zullen de koster en organist voor u regelen.

Graag ontvangen wij van u een trouwkaart.

Ook als er geen kerkelijke inzegening plaatsvindt, stellen wij er prijs op een trouwkaart te ontvangen.