Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad december 2006).

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (7)

 

De vergadering van 13 november 1942

Tijdens deze vergadering werd de begroting voor 1943 besproken. Ook werd de datum vastgesteld voor de verkiezing van twee notabelen wegens het periodiek aftreden van B. Knoop Bzn. en A.W. Kanters. En als laatste agendapunt de rondvraag. Alle leden waren aanwezig. De begroting werd met een kleine wijziging vastgesteld. De voorzitter deelde nog mee dat op 11 november 1942 de hypotheek ten name van de weduwe Beljaars, groot 1000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%, was afgelost. Verder was er nog een grafruimte van 2 x 3 meter, 1e klas, verkocht aan de heren A. Becking uit Oud-Beijerland (burgemeester van de gemeente Zuid-Beijerland) en A.W. Vos uit Vlaardingen (tandarts) voor een bedrag van 300 gulden. Beide heren hadden dit graf gekocht als enige twee erfgenamen van wijlen Johanna Maaike Vos, overleden te Rijswijk op 9 november 1942 en op 12 november 1942 op het kerkhof te Hooge Zwaluwe begraven.

Een gift van V. Schoenmakers uit Baarn

Van V. Schoenmakers te Baarn werd een bedrag van 200 gulden ontvangen. Als tegenprestatie kreeg hij voor de dienstjaren 1943, 1944 en 1945 de beschikking over twee zitplaatsen die vroeger aan zijn oom D.A. van Es Vogel waren verhuurd. Aan Schoenmakers werd een bedankbrief geschreven.

De ontvangen bedragen, in totaal 1.500 gulden, werden belegd op het grootboek van de N.W.S. Aan de secretaris van het Provinciaal College van Toezicht en Beheer, de heer ds. J.W.J. Addink te Heeze, werd op 23 november 1942 schriftelijk om goedkeuring gevraagd om genoemde som te beleggen.

In de vergadering werd nog ter sprake gebracht wat er met de stroken grond gedaan zou moeten worden die overbleven langs de beide zijden van het middenpad op de begraafplaats en naast de reeds verkochte graven. Besloten werd het gedeelte 1e klas, met een breedte van 1,10 meter, gelegen naast de grafruimte in eigendom bij de heer Becking en Vos, eventueel ter verkoop aan te bieden voor 1.500 gulden. Het gedeelte 2e klas, met een breedte van 2,60 meter, gelegen naast de grafruimte in eigendom bij de kinderen Kanters, zou eventueel in zijn geheel voor 250 gulden verkocht kunnen worden.

Besloten werd de beplanting van de kerkhoflaan, bestaande uit twee rijen bruine beuken, voorlopig zo te houden. De vergadering werd door voorzitter Dirk Branderhorst gesloten.

U zult zich wellicht afvragen wie D. Branderhorst was.

                               

Secretaris-kerkvoogd Dirk Branderhorst                                 De woning van het echtpaar Branderhorst aan de 
                                                                                                             Raadhuisstraat heet nu Huize Branderhorst

 

Dirk Branderhorst, een hereboer, werd geboren op 7 juni 1867 te Eethen. Hij overleed op 1 november 1950 te Hooge Zwaluwe. Hij was gehuwd met baronesse Davida Johanna van Heeckeren van Brandsenburg. 

                                                 Een schilderij gemaakt door Davida

Zij was op 29 september 1880 te Hooge Zwaluwe geboren en overleed aldaar op 4 maart 1945. Davida was letterkundige en amateur kunstschilderes. Zij had in haar huis een atelier ingericht.  

 

Het echtpaar had geen kinderen. Beiden liggen begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Hooge Zwaluwe.

 (Wordt vervolgd).
 Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 19 november 2006