Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad december 2008).

De pastorie (2)


Reparatie van de ramen

De verkoop van de pastorie was (voorlopig) van de baan. Op 22 november 1956 werd een vergadering belegd met het doel opheldering te geven over de restauratiewerkzaamheden aan de ramen van de pastorie. Er waren al jaren klachten over het slecht sluiten van de ramen, ook nadat in 1948 er al stroken lood waren aangebracht. Tijdens de vergadering werd hierover het volgende opgemerkt. Vooral bij regenweer geeft dit alles grote bezwaren, omdat dan inregenen aan de orde van de dag is. Door het plaatsen van nieuwe ramen zouden deze problemen tot het verleden behoren. Nadat Jan B. Duk, predikant te Hooge Zwaluwe van 15 juli 1956 tot 1 december 1963, de pastorie had betrokken was reeds door kerkvoogden en notabelen besloten hier een begin mee te maken. Helaas had timmerman David Boot op dat moment zoveel werk dat hij hiervoor geen tijd had. Het college besloot geen andere timmerman te zoeken, maar tot 31 oktober 1956 van het project af te zien. Toen bleek echter dat het houtwerk al zodanig rot was dat de ramen vervangen dienden te worden. Aan Boot werd opdracht gegeven ten behoeve van de grote voorkamer twee nieuwe schuiframen te maken en te plaatsen.


Nieuwe methode

De timmerman had inmiddels het hout al op maat gezaagd, toen A. van Rijsbergen vertelde dat het veel goedkoper zou zijn geweest wanneer gekozen was voor het aanbrengen van strips. Dat was toch wel even schrikken! Dit alles heeft nogal enige deining in de gemeente veroorzaakt en in zekere mate ook in de kring der notabelen. Nadat de notabelen hun mening hierover hadden uitgesproken en de kerkvoogdij de zaak aan hen had uitgelegd, werd besloten twee ramen als proef te voorzien van strips. Gekozen werd voor de ramen van de kleine voorkamer of van de daarboven liggende studeerkamer. De keuze werd aan de predikant overgelaten. Mocht timmerman Boot niet bereid zijn deze strips aan te brengen dan zou een andere timmerman gevraagd worden.


Hooge Zwaluwe, 24 november 2008
Matti Herben en Ada Peele