Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad februari 2009).

ONDERHOUD VAN DE KERKTOREN

 

De toren van de Protestantse kerk te Hooge Zwaluwe werd bij de staatsregeling van 1798 eigendom van de burgerlijke gemeente. Op grond daarvan is die gemeente al meer dan tweehonderd jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerktoren.

De Raadhuisstraat bij winter met op de achtergrond de toren van de Protestantse kerk.

In 1858 probeerde de burgerlijke gemeente deze onderhoudskosten te verminderen. Tot dan toe betaalde zij het onderhoud van de wentel en houten trap naar de luizolder, van voornoemde zolder waarop het uurwerk rustte, van de daaromheen lopende dakrand, van het erboven liggend dak, en van het klokhuis. Het toenmalige gemeentebestuur voelde zich nog wel verplicht om het onderhoud van de toren te betalen maar was van mening dat de omvang van de toren zich beperkte tot de trap, de luizolder en het klokhuis. Zij vond dat het onderhoud van het gedeelte van het dak tussen de dakrand en het klokhuis voortaan door de kerkelijke gemeente betaald moest worden.

Het kerkbestuur was het daar natuurlijk niet mee eens. Zij voerde daarvoor twee argumenten aan. Ten eerste het feit dat de burgerlijke gemeente al sinds de scheiding van kerk en staat in 1798 het onderhoud van het dak betaald had en ten tweede stelde het kerkbestuur dat het dak een verbindtenis en eene dekking is voor het bestaan van den luizolder, waarop het uurwerk ten dienste der Burgelijke Gemeente rust en van waar altijd de toegang tot het klokhuis door middel eenen daarop zijnde ladder moet plaats hebben.

Vanwege dit verschil van mening had het gemeentebestuur al een paar jaar geen reparaties meer aan de toren uitgevoerd. De kerk leed veel onder de daardoor ontstane inwateringen en lekkagien. Omdat het niet lukte om op plaatselijk niveau het geschil op te lossen werd de kwestie onderworpen aan de beoordeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (namens de gemeentebestuur) en het Provinciaal Kerkbestuur (namens het kerkbestuur).

(wordt vervolgd)

Matti Herben en Ada Peele, 
Hooge Zwaluwe, 19 januari 2009