Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Protestantse Gemeente van Hooge Zwaluwe

Kerkgebouw

Raadhuisstraat 3
4927AM Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe behoort tot de gemeente Drimmelen (NB)
Gelegen 13 km ten Noorden van Breda


Grotere kaart weergeven

Via A27 of A16 naar A59 richting Made, afslag Hooge Zwaluwe

Betalingen

Kerkvoogdij NL89 RABO 0126 7159 55
Diakonie NL64 RABO 0126 7060 26
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24
Begraafplaats NL19 RABO 0126 7215 80
De Rank NL90 RABO 0126 7053 64

Organisatie

Pastoraal werker
Mevrouw G.Q. Aanen-de Vries
A 39
2975 BB Ottoland
griselda.aanen@planet.nl
0184 642423 / 06 36284491
Voorzitter kerkenraad
Dhr. J. Juursma
06-26128744
Contact adres / scribaat
Mw. A.D. van Dijk-Vos
Vogelstraat 18
4927BL Hooge Zwaluwe
scriba.pkn.hz@gmail.com
0168-483016
Abonnementen kerkblad,
ledenadministratie
Mw. P.N.M. van Dijk - van Nederpelt
leden.pkn.hz@gmail.com
076-5931030
Familiedienstcommissie
Mw. G. v.d. Hout - Verwater
familiedienst.pkn.hz@gmail.com
0168-484596
Zondagsschoolleiding
Mw. A.D. van Dijk-Vos
0168-483016
Lijstertjes
Mw. P.N.M. van Dijk - van Nederpelt
lijstertjes.pkn.hz@gmail.com
076-5931030
Kinderclub
Mw. L. van den Hout - Otte
kinderclub.pkn.hz@gmail.com
0168-484530
4YOU
Mw. N. Otte
4you.pkn.hz@gmail.com
06-83323642
Koster
Vacant
Organisten
Dhr. E. Tienkamp
Mw. M. de Man - Verwol
0168-482425
0168-484460
Contactpersoon uitvaartdiensten en begrafenissen
Dhr. L. v.d. Hout
0168-484530
Beheerder begraafplaats
Dhr. B. Baggerman
0168-483566
Secretaris commissie kerkgebouw
Mw. J. Hop
0168-483104
Redactie kerkblad
Dhr. H. van Dorst
Zoutendijk 18
4927 AT Hooge Zwaluwe
redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com
Webmaster
webmaster@protestants-hooge-zwaluwe.nl