Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Kinderclub

Het weekend leuk beginnen met een gezellige avond bij de Kinderclub! Liesbeth vertelt een Bijbelverhaal en we zingen met elkaar een liedje. Dan begint het knutselwerk waar de kinderen hun fantasie in kwijt kunnen. Voor drinken en koek wordt gezorgd. Het seizoen loopt van september t/m mei. De laatste avond wordt feestelijk afgesloten met gezamenlijk eten.

Voor wie? Alle kinderen van groep 4 t/m 7 van de basisschool
(Protestantse, Katholieke en buitenkerkelijke kinderen).
Wanneer? 1 keer per maand op vrijdagavond 18:30 - 19:45
Waar? De Rank, Pr. Margrietstraat 50A
Kosten? Er staat een spaarvarkentje klaar voor een kleine vrijwillige bijdrage
Leiding? Liesbeth van den Hout (0168-484530) en Diana van den Heuvel (0168- 484472)