Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Huwelijk

Kerkelijke inzegening kan tot zes weken voor de trouwdatum worden aangevraagd bij de Kerkenraad. Er volgt uiteraard een gesprek met de voorganger/dominee en ouderling van dienst. Wij zullen de koster en organist voor u regelen.

Graag ontvangen wij van u een trouwkaart.

Ook als er geen kerkelijke inzegening plaatsvindt, stellen wij er prijs op een trouwkaart te ontvangen.