Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Pastoraat

Het pastoraat wordt verzorgd door de diakenen, ouderlingen en de pastoraal werker. Indien u graag een gesprek wilt, kunt u contact opnemen met Dhr. K v.d. Hout, telefoon 06-13507251.