Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Oude Doos

Historische stukjes door Ada Peele

Sinds 2000 publiceert Ada Peele uit Hooge Zwaluwe, geschiedkundige, vanaf maart 2005 met medewerking van Matti Herben, in het kerkblad historische stukjes, als in een feuilleton. De stukjes zijn gebaseerd op notulen, brieven en andere documenten, die in de loop der jaren met de Hervormde/Protestantse gemeente van Hooge Zwaluwe te maken hadden.

De tot nu toe gepubliceerde bijdragen zullen hier langzamerhand geplaatst worden.

Onderwerp


Onderhoud van de kerk en de pastorie
Een nieuwe dominee en een nieuwe pastorie
De bouw van een nieuw schoollokaal
Salarisverhoging voor de predikant,lastenverzwaring
Kerkvoogden gevraagd
De loodaffaire(1)
De loodaffaire (2)
Zonder president kerkvoogd,maar wel 2000 gulden rijker
Uitbreiding van de begraafplaats aan de Korteweg
Instructie voor den koster
Een nieuwe dominee kost geld
Een nieuwe dominee kost geld (2)
Een nieuwe dominee kost geld (3)
De pastorieën van de Ned. Herv. kerk te Hooge Zwaluwe
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan
Goswinus Johannes (Janssen) de eerste predikant van Zwaluwe?
Verdeling predikbeurten in Hooge en Lage Zwaluwe
Predikbeurten in Hooge en Lage Zwaluwe (2)
Predikbeurten in Hooge en Lage Zwaluwe (3)
Kerkverwarming (slot)
Salarisverhoging nieuwe predikant
Het elektrische gemaal Zonzeels Redding (1)
Het elektrische gemaal Zonzeels Redding(slot)
Valse handtekeningen (1)
Valse handtekeningen (slot)
De diaconie in de 17e eeuw
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (2)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (3)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (4)

Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (5)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (6)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (7)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (8)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (9)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (10)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (11)
Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie (12)
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II(2)

Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II(3)
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II(4)
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II(5)
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II (6)
Ned Herv gemeente tijdens Wereldoorlog II (7)
Ned.Herv. gemeente tijdens Wereldoorlog II (8)
Ned. Herv. gemeente tijdens Wereldoorlog II (9)
Herstel (1)
Herstel (2)
Herstel (3)
Herstel (4)

Herstel (5)
Herstel (6)
De Pastorie
De Pastorie (2)
De Pastorie (3)
Pruisische koning ...
Pruisische koning ...(2)
Pruisische koning ... (3)
Pruisische koning ... (4)
Pruisische koning ... (5)

Consistoriekamer en bijdragen
Kerkhof en grondverkoop
De pastoriekwestie
De pastorie (2)
Onderhoud van de kerktoren
Onderhoud van de kerktoren (2)
Onderhoud van de kerktoren (3)
Banken en stoelen

Banken en stoelen (2)
Banken en stoelen (3)
Banken en stoelen (4)
Banken en stoelen(5)

Banken en stoelen (6)
Voorwaarden zitplaatsen
Achterstallige toelage
Achterstallige toelage (2)

Datum van publicatie

april 2000
mei 2000
juni 2000
juli 2000
september 2000
oktober 2000
november 2000
december 2000
januari 2001
maart 2001
mei 2001
juni 2001
juli 2001
september 2001
oktober 2001
november 2001

december 2001
januari 2002
februari 2002
juni 2002
juli 2002
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004
februari 2005
maart 2005
april 2005
mei 2005
juni 2005
juli/augustus 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005
februari 2006
maart 2006
april 2006
mei 2006
juni 2006
juli/augustus 2006
september 2006
oktober 2006
november 2006
december 2006
februari 2007
maart 2007
april 2007
mei 2007
juni 2007
juli/augustus 2007
september 2007
oktober 2007
november 2007
december 2007
februari 2008
maart 2008
april 2008
mei 2008
juni 2008
juli-augustus 2008
september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008
februari 2009
maart 2009
april 2009
mei 2009
juni 2009
juli-augustus 2009
september 2009
oktober 2009
november 2009
december2009-januari 2010
februari 2010
maart 2010

Boomslag op de begraafplaats

Het ongure weer in voorjaar 2007 waaide een beuk om langs de oprijlaan van de begraafplaats. Om ongelukken te voorkomen zijn alle beuken gekapt.

In het najaar worden nieuwe bomen aangeplant. Zij worden van de soort Amberboom (Liquidambar styraciflua).

De Amberboom is een kegelvormige boom, met licht groene gelobde bladeren in de zomer en in de herfst prachtige herfstkleuren.
De boom is goed bestand tegen vochtige grond.

Wilt U de nieuwe bomen sponsoren? Een nieuwe boom kost 150,-.
Voor meer informatie: Jan Kanters, tel 0168 482574).

Enkele foto's van deze boomslag zijn hier te vinden.
(NB: het duurt enige tijd voor deze diashow op uw computer is geladen)

Als U de diashow bekeken heeft kunt u door "Back to your Boomsslag set" en daarna "Detail" aan te tikken de foto's met toelichting bekijken.

Toren in de steigers

Woensdag 19 mei 2004 - Inwoners van Hooge Zwaluwe die gewoon zijn de klok van de hervormde kerk als uurwerk te gebruiken, zijn de komende weken even tijdloos. De toren en de klok krijgen een grote beurt.

(Foto Johan van Gurp-BN/DeStem)

Het gaat om onderhoud en schilderwerk van de houten delen en om het verven van de afgebladderde wijzerplaten en het opnieuw vergulden van de verweerde cijfers. „Nee, het is geen opdracht van het kerkbestuur, maar van de gemeente“, zegt gepensioneerd slager Jan Kanters, lid van het kerkbestuur van Hooge Zwaluwe. „De toren is niet van ons!“ De toren niet en de kerk wel? „Ja, dat komt door Napoleon.“ Kerk en toren zijn twee gescheiden werelden ook al vormen ze een gebouw. Het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente, de toren hoort aan de gemeente Drimmelen. Ergens op dakgoothoogte ligt ‘de erfscheiding’. Hoe dat komt? De Franse keizer Napoleon vorderde na 1800 veel kerktorens van de kerkelijke eigenaar en bracht ze onder bij het wereldlijke bestuur. Die vordering had een strategische achtergrond. Napoleon liet van de kerktorens uitkijkposten maken. De hervormde kerk van Hooge Zwaluwe dateert uit 1641. De bouw is betaald door stadhouder Frederik Hendrik, een van de voorvaderen van koningin Beatrix. Getuige een oude muurtekst is de kerk gewijd aan: ‘Frederik Hendrik, de Prins van Oranje en aan het zalige volk van Zwaluwe.’ Steigerbouwers zijn vorige week begonnen met de opbouw van een veilig platform tot de hoogte van de toren. Het hele onderhoudskarwei duurt vier weken en kost 23.000 euro. Ook het houtwerk van het kerkgebouw eronder krijgt hier en daar een lik verf mee. Kanters van het kerkbestuur: ‘Geregeld met de gemeente, het gaat in één moeite.

Uit: BN/DeStem, 19 mei 2004.